รายละเอียดกิจการ

ปัญญาอาทร Shop

PANYA ARTRON

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 24ไร่ ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นที่สำหรับการเกษตร จำนวน 8 ไร่ 3 งาน และได้จัดสรรออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ เลี้ยงปลาจำนวน 1 ไร่ เลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ไร่ พืชผักสวนครัวจำนวน 1 ไร่ และทำนาจำนวน 4 ไร่ รวมที่นากับของเครือข่ายชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีก 40 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทำนานั้นได้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นข้าว ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง

สินค้า/บริการ

New

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

New

ข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ

การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในด้านงบประมาณความรู้และประสบการณ์ จากวัดพระบาทน้ำพุ เครือเบทาโกร และชุมชนซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย ทุกขั้นตอนองการปลูกและดูแล โรงเรียนได้ใช้เกษตรอินทรีย์ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นในการลดปัญหาโรคและแมลง ส่วนการบำรุงจะใช้หน่อกล้วยมาทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเลี้ยงไว้เพื่อให้ข้าวได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีระยะการปูลก 120-140 วัน

New

ข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ

การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในด้านงบประมาณความรู้และประสบการณ์ จากวัดพระบาทน้ำพุ เครือเบทาโกร และชุมชนซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย ทุกขั้นตอนองการปลูกและดูแล โรงเรียนได้ใช้เกษตรอินทรีย์ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นในการลดปัญหาโรคและแมลง ส่วนการบำรุงจะใช้หน่อกล้วยมาทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเลี้ยงไว้เพื่อให้ข้าวได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีระยะการปูลก 120-140 วัน

New

ข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ

การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในด้านงบประมาณความรู้และประสบการณ์ จากวัดพระบาทน้ำพุ เครือเบทาโกร และชุมชนซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย ทุกขั้นตอนองการปลูกและดูแล โรงเรียนได้ใช้เกษตรอินทรีย์ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นในการลดปัญหาโรคและแมลง ส่วนการบำรุงจะใช้หน่อกล้วยมาทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเลี้ยงไว้เพื่อให้ข้าวได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีระยะการปูลก 120-140 วัน

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 24ไร่ ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นที่สำหรับการเกษตร จำนวน 8 ไร่ 3 งาน และได้จัดสรรออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ เลี้ยงปลาจำนวน 1 ไร่ เลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ไร่ พืชผักสวนครัวจำนวน 1 ไร่ และทำนาจำนวน 4 ไร่ รวมที่นากับของเครือข่ายชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีก 40 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทำนานั้นได้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นข้าว ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในด้านงบประมาณความรู้และประสบการณ์ จากวัดพระบาทน้ำพุ เครือเบทาโกร และชุมชนซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย

ติดต่อเรา

ปัญญาอาทร Shop

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 110 หมู่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี 15000

prattana_sala@hotmail.com