ลำดับ

674

ผู้เข้าชม

86,265

ข่าวสาร > แจ้งการปรับราคา ยาหม่องสมุนไพร

28/09/2555 15:53 จำนวนผู้เข้าชม : 2,297

ประกาศ

ห้างขายยาโพธิ์ดาวเภสัช

89/916 ม.3 ต. บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร.02-8827273,02-8816531

 

เรียน ท่านผู้ประกอบการและลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง ขอแจ้งปรับราคายาหม่อง

     เนื่องจากในปัจจุบันราคาสินค้าและวัตถุดิบ ได้มีการปรับตัวสูงขึ้น จึงมีผลกระทบต่อต้นทุน

ในการผลิตยาหม่องสมุนไพรธิ์ดาว เพราะฉนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555 ทางห้าง

ขายยาโพธิ์ดาวเภสัช จะปรับราคายาหม่องสมุนไพรทุกชนิด ดังนี้

 

ยาหม่องขนาด 20 กรัม ราคาโหลละ 270 บาท (เงินสด) 300 บาท (วางบิล)

ยาหม่องขนาด 50 กรัม ราคาโหลละ 540 บาท (เงินสด) 600 บาท (วางบิล)

ยาหม่องขนาด 100 กรัม ราคาโหลละ 1080 บาท (เงินสด) 1200 บาท (วางบิล)

 

                                                               จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบคุณเป็นอย่างสูง

                                                                  นายเหรียญ คามบุศย์

                                                                  เจ้าของกิจการ