ลูกอาชีวะขายข้าวช่วยชาวนา ณ ร.พ.ธรรมศาสตร์

07/12/2560 00:00
248

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ถึง 8 ธันวาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมมือกับชุมชนบ้านหนองกก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยไปขายข้าวในงาน "นิทรรศการข้าวของพ่อกินอยู่อย่างพอเพียง" ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชาวนาขายข้าว เพื่อเป็นการให้คนรู้จักและให้คนที่มาอุดหนุนได้มีสุขภาพที่ปลอดภัย เนื่องจากข้าวของชุมชนเป็นข้าวอินทรีย์แท้ 100% ซึ่งได้รับใบมาตรฐาน "ไบโออะกริเสิร์ช" และ ใบรับรองมาตรฐาน "ออร์แกนิคไทยแลนด์"