รายละเอียดกิจการ

PANYA ARTRON

ปัญญาอาทร Shop

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 24ไร่ ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นที่สำหรับการเกษตร จำนวน 8 ไร่ 3 งาน และได้จัดสรรออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ เลี้ยงปลาจำนวน 1 ไร่ เลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ไร่ พืชผักสวนครัวจำนวน 1 ไร่ และทำนาจำนวน 4 ไร่ รวมที่นากับของเครือข่ายชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีก 40 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทำนานั้นได้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นข้าว ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง

ภาพยอดข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  ปัญญาอาทร Shop
 •  
  PANYA ARTRON
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • ประเภทธุรกิจ :
  1. ผู้ผลิต
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 110 หมู่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี 15000
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • จำนวนพนักงาน :
  0 - 50

ใบรับรองมาตราฐาน

มอก.

 • หมายเหตุ :
  โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 24ไร่ ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นที่ส
มอก.

มอก.

มอก.

มอก.

มอก.

มอก.

มอก.

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

โรงสีข้าว

เครื่องสีข้าว

คัดข้าวไรซ์เบอร์รี่

การลงเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่

การเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่

การว่านข้าว

เครื่องสีข้าว

การคัดเมล็ด

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

นักเรียนคัดเมล็ดข้าว

ลงมือเกี่ยวข้าว

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

กระบวนหารผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่

การคัดเมล็ดข้าว

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ปัญญาอาทร